Anacon Infra - Borculo
Anacon Infra - specialisten

specialisten

Integraal ontwerp

Complexe projecten vragen een brede kijk op het gebied van infrastructuur, groen en verkeer. Anacon-Infra verzorgt de hele planvorming op basis van de structuur-, bestemmings- en beheersplannen. Naast een civieltechnisch advies adviseren we over een optimale ruimtelijke inpassing. Samen met belanghebbenden volgt een gedragen integraal ontwerp, dat wij uitwerken tot een 3D-visualisatie en contractuele stukken voor uitvoering.

3D-animatie

3D-animaties geven een impressie van projecten na voltooiing. Bestaande gebouwen, wegen en het landschap geven wij waarheidsgetrouw weer. Het ontwerp modelleren wij in de bestaande situatie, waardoor een virtuele weergave van de nieuwe situatie gemaakt kan worden. Procesversnelling, het optimaliseren van knelpunten, het creëren van draagvlak en het bevorderen van samenwerken zijn voordelen van een 3D-animatie.

Contractvorming

Elk civiel project vraagt om de best passende contractvorm. Er zijn verschillende contractvormen, van traditioneel contract (RAW-bestek) tot geïntegreerd of integraal contract. De specialisten van Anacon-Infra helpen u de contractvorm te kiezen en op te stellen die bij het project past.

Aanbesteding

Anacon-Infra begeleidt u vakkundig bij de aanbesteding van projecten. Onze projectvoorbereiders hebben kennis en ervaring van alle facetten van de projectvoorbereiding en aanbesteding. Niet alleen technisch inhoudelijk, maar ook van te volgen processen en communicatietrajecten. Wij denken met u mee en zorgen dat u tot een optimale inschrijving komt. Een must voor een bureau dat als verlengstuk van de opdrachtgever werkt.

NL Terreinlabel

Heeft u een terrein dat u wilt laten ontwikkelen tot een duurzaam klimaatadaptief terrein? Maar worstelt u ook zo om invulling te geven aan deze ongrijpbare begrippen? Het NL Terreinlabel stelt u in staat om ambities voor een toekomstbestendig terrein om te zetten naar concrete doelen. En het team van Anacon-Infra kan u hierbij helpen. Onze NL Terreinlabel Expert beoordelt uw ontwerp en het terrein op diverse indicatoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Sustainable Development Goals (of Duurzame Ontwikkelingsdoelen of SDG’s) van de Verenigde Naties. Of het vergroten van de biodiversiteit, het terugbrengen van hittestress en het verbeteren van sociale veiligheid. Maar in dit rijtje hoort ook de financiele borging en het meerjarig beheerplan.
Een samenwerking tussen de NL Terreinlabel Expert, ontwerper en specialisten op het gebied van water, groen- en civiele inrichting maakt met deze indicatoren een ontwerp voor uw terrein. Wanneer meerdere van deze indicatoren geborgd zijn in het plan, kunt u met recht spreken van een terrein dat rekening houdt met de verschillende facetten voor een duurzaam terrein. Wanneer u dat wilt, kunt u hiervoor zelfs een label krijgen, het NL Terreinlabel. Wilt u meer informatie over een toekomstbestendig terrein en het NL Terreinlabel, neem dan vooral contact met ons op.
Jasper ter Brugge - specialist riolering

Jasper ter Brugge
specialist riolering

Roy Nijkamp - 3D Specialist

Roy Nijkamp
3D Specialist

Mark Wolbrink - specialist contracten

Mark Wolbrink
specialist contracten

Jeroen Harmsen - inrichtingsontwerper

Jeroen Harmsen
inrichtingsontwerper

Onze website maakt gebruik van functionele cookies voor de werking van de website. Meer informatie over het hoe en waarom van deze Cookies is beschikbaar in onze privacyverklaring. privacyverklaring Accepteren